Outputs in the string keys and taxon ID values in TSV format, mostly for debugging purposes.

Usage

$ umgap printindex tryptic.index
...
AAAAADRPANEIGGR	293089
AAAAADRPAPAGHDHQAVAR	156981
AAAAADRPASQIVR	536018
AAAAADRPE	1707
AAAAADRPEVHALALR	1883427
AAAAADRPFVAEPAR	41275
AAAAADRPIAAHAEDESLVR	33010
AAAAADRPIR	1988
AAAAADRPLAEHGGPVPR	1827
...
-h / --help
Prints help information
-V / --version
Prints version information